Mając rozbudowany system składający się z wielu aplikacji wymieniających dane między sobą, dochodzi do sytuacji kiedy musimy np. zaktualizować wybrane metody. Część aplikacji musi pracować na "starym API", a część na "nowym API". Musimy więc zapewnić obsługę w starej i nowej wersji. Pojawia się wtedy problem jak najlepiej rozwiązać problem utrzymywania kilku wersji API. Niestety w WebAPI 2 nie otrzymujemy gotowego rozwiązania. Należy bowiem modyfikować przy każdej metodzie atrybut Route oraz można ewentualnie dodać atrybut RoutePrefix do kontrolera.

Czytaj więcej...

ASP.MVC oferuje bardzo bogatą peletę klas, które można użyć jako zwracane typy w akcjach kontrolerów.

W moich projektach interfejs z HTML zwracany jest przeważnie raz dla konkretnego widoku. Następnie wykonywane są operacje wymiany danych w formacie JSON. Warto więc było włożyć na początku trochę więcej pracy aby dane były przekazywane w taki sam sposób we wszystkich akcjach.

Założyłem również, że zwrasana klasa będzie zbierała z modelu informacje o ewentualnych błędach i zwracała je w postaci komunikatów.

Czytaj więcej...

W sytuacji gdy nie korzystamy z Membership, a chcemy kontrolować dostęp do akcji w kontrolerach przez role, możemy to osiągnąć przez stworzenie własnego filtru autoryzacji.

Czytaj więcej...