ASP.MVC oferuje bardzo bogatą peletę klas, które można użyć jako zwracane typy w akcjach kontrolerów.

W moich projektach interfejs z HTML zwracany jest przeważnie raz dla konkretnego widoku. Następnie wykonywane są operacje wymiany danych w formacie JSON. Warto więc było włożyć na początku trochę więcej pracy aby dane były przekazywane w taki sam sposób we wszystkich akcjach.

Założyłem również, że zwrasana klasa będzie zbierała z modelu informacje o ewentualnych błędach i zwracała je w postaci komunikatów.

Czytaj więcej...

W sytuacji gdy nie korzystamy z Membership, a chcemy kontrolować dostęp do akcji w kontrolerach przez role, możemy to osiągnąć przez stworzenie własnego filtru autoryzacji.

Czytaj więcej...

Korzystając z ASP.MVC nieodłącznym elementem jest przekazywanie danych pomiędzy kontrolerami a widokami. Przyjrzyjmy się więc jakie mechanizmy oferuje ASP.MVC.

Czytaj więcej...